ShipTimized is een non-asset bedrijf dat als expediteur optreedt. De Nederlandse Expeditievoorwaarden, algemene voorwaarden van de FENEX, zijn in zijn laatste versie van toepassing op alle activiteiten van ShipTimized en alle wettelijke relaties tussen ShipTimized en haar klanten. De voorwaarden zijn via deze link te vinden. In afwijking van artikel 23 van deze voorwaarden worden alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA arbitragereglement (verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel, Afdeling Informatievoorziening te Rotterdam en de Stichting TAMARA, Postbus 23158, 3001 KD Rotterdam / www.tamara-arbitration.nl).