ShipTimized is een non-asset bedrijf dat als expediteur optreedt. De Nederlandse Expeditievoorwaarden, algemene voorwaarden van de FENEX, zijn in zijn laatste versie van toepassing op alle activiteiten van ShipTimized en alle wettelijke relaties tussen ShipTimized en haar klanten. De voorwaarden zijn via deze link te vinden. Nota bene: In afwijking van artikel 23 van deze voorwaarden zullen alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Midden-Nederland onder uitsluiting van alle andere fora.